Опрема за дигиталне учионице

У четвртак, 05.09.2019. године, у ОШ „Светозар Марковић“ Краљево, подељено је 43 комплета рачунарске опреме  (пројектор и колица) за 21 школу са подручја територије ШУ Краљево у оквиру пилот пројекта дигитализација наставе који обухвата извођење наставе уз коришћење најмодернијих дигиталних образовних материјала, а који је отпочела Влада Републике Србије је у сарадњи са Министарством просвете науке и тенолошког развоја у 2018. години. У току септеммбра очекује се испорука и 96 лаптопова за ове и још две школе из Краљева од којих су 43 у оквиру комплета, а осталих 53 за издвојена одељења школа. Поред ове опреме у још 28 школа са подручја територије ШУ Краљево биће дистрибуиран 221 комплет рачунарске опреме (пројектор, колица и лаптоп) и 81 лаптоп за издвојена одељења.

Наставу ће изводити наставници који су изабрани за реализацију овог пројекта који су претходно прошли адекватну обуку „Дигитална учионица-дигитално  компететан наставник“.

Увођењем електронског уџбеника и дигиталног образовног материјала настава је занимљивија, лакша, динамичнија и очигледнија, а ученици мотивисани и заинтересовани.