Назив школе
Место Нови Пазар
Број телефона 020/331-470
Гимназија Имејл школе gimnazijanp@yahoo.com
Директор Џенана Раждагинац
Сајт школе http://gimnazijanp.edu.rs/
Место Нови Пазар
Број телефона 020/323-770
Економско-трговинска школа Имејл школе nsekonom@gmail.com
Директор Иван Вељковић
Сајт школе https://ekonomskanovipazar.edu.rs/
Место Нови Пазар
Број телефона 020/311-945
Техничка школа Имејл школе tehnickanp1@mts.rs
Директор
Сајт школе http://tehnickanp.edu.rs/
Место Нови Пазар
Број телефона 020/317-496
Угоститељско-туристичка школа Имејл школе info@turistskola.edu.rs
Директор Ремзо Дестовић
Сајт школе
Место Нови Пазар
Број телефона 020/332-980
Медицинска школа Имејл школе msnp@verat.net
Директор Шерифа Прељевић
Сајт школе
Место Нови Пазар
Број телефона 020/312-799
Школа за дизајн текстила и коже Имејл школе skolazadizajnnp@yahoo.com
Директор Мехо Цамовић
Сајт школе http://skolazadizajn.edu.rs/