Нови правилници: средње стручно образовање – измене плана и програма, нови стандарди квалификација; допуна каталога уџбеника; измене и исправке Правилника о програму завршног испита

Објављени су нови Просветни гласници. “Службени гласник РС – Просветни гласник” број 5/2023. Листа прописа: ДОПУНА КАТАЛОГА уџбеника за први, …

Нови правилници: програм предмета Дигитални свет у 4. разреду ОШ, исправка плана наставе и учења у 1. разреду ОШ, нови стандарди квалификација у средњем стручном образовању

Објављен је “Службени гласник РС – Просветни гласник” број 1/2023. ОСНОВНА ШКОЛА ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о програму наставе и …

Нови правилници: измене плана и програма наставе и учења за 1, 5, 6, 7. и 8. разред ОШ; измене правилника о степену и врсти образовања наставника у ОШ и основној музичкој школи; измене правилника о ближим условима за оснивање ПУ – Просветни гласник број 16/2022

Објављен је “Службени гласник РС – Просветни гласник” број 16/2022. ОСНОВНА ШКОЛА ПРАВИЛНИК о измени Правилника о плану наставе и …

Нови правилници: измене и допуне програма наставе и учења – гимназије за ученике са посебним способностима за биологију и хемију; степен и врста образовања наставника; допуне каталога уџбеника – Просветни гласник број 15/2022

Објављен је “Службени гласник РС – Просветни гласник” број 15/2022. ГИМНАЗИЈЕ ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о плану и …

Нови правилници: Измене завршног испита у основном образовању и васпитању; гимназија; средње стручно образовање; основна балетска школа – Просветни гласник број 14/2022

Објављен је “Службени гласник РС – Просветни гласник” број 14/2022. ОСНОВНА ШКОЛА ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о програму завршног испита …