Нови правилници: измене плана и програма наставе и учења за 1, 5, 6, 7. и 8. разред ОШ; измене правилника о степену и врсти образовања наставника у ОШ и основној музичкој школи; измене правилника о ближим условима за оснивање ПУ – Просветни гласник број 16/2022

Објављен је “Службени гласник РС – Просветни гласник” број 16/2022. ОСНОВНА ШКОЛА ПРАВИЛНИК о измени Правилника о плану наставе и …

Нови правилници: измене и допуне програма наставе и учења – гимназије за ученике са посебним способностима за биологију и хемију; степен и врста образовања наставника; допуне каталога уџбеника – Просветни гласник број 15/2022

Објављен је “Службени гласник РС – Просветни гласник” број 15/2022. ГИМНАЗИЈЕ ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о плану и …

Нови правилници: Измене завршног испита у основном образовању и васпитању; гимназија; средње стручно образовање; основна балетска школа – Просветни гласник број 14/2022

Објављен је “Службени гласник РС – Просветни гласник” број 14/2022. ОСНОВНА ШКОЛА ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о програму завршног испита …

Нови правилници: Просветни гласник број 10/2022 – гимназије за ученике са посебним способностима; средње стручно образовање

Објављен је “Службени гласник РС – Просветни гласник” број 10/2022. ГИМНАЗИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ПРАВИЛНИК о допуни Правилника …