Нови правилници: Измене и допуне Правилника о плану и програму наставе и учења гимназијa за ученике са посебним способностима (Просветни гласник број 2/2024)

Објављен је “Службени гласник РС – Просветни гласник” број 2/2024. Листа прописа: ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о плану …

Нови правилници: Правилници о оцењивању ученика у основној и средњој школи; Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада

У Службеном гласнику број 10/2024 објављени су нови правилници: Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању: 10/2024-51 Правилник …

Нови Закони о изменама и допунама: Закона о основама система образовања и васпитања; Закона о основном образовању и васпитању; Закона о средњем образовању и васпитању и Закона о уџбеницима

Народна скупштина Републике Србије на Првој седници Другог редовног заседања у 2023. години, 26. октобра 2023. године донела је следеће …

Нови правилници: допуне плана и програма у основној школи; допуне плана и програма у гимназији и средњим стручним школама; правилници о степену и врсти образовања наставника и помоћних наставника у стручним школама- “Службени гласник РС – Просветни гласник” број 14/2023.

Објављен је “Службени гласник РС – Просветни гласник” број 14/2023. Листа прописа: ОСНОВНА ШКОЛА ПРАВИЛНИК о измени Правилника о плану …