Нови Закони о изменама и допунама: Закона о основама система образовања и васпитања; Закона о основном образовању и васпитању; Закона о средњем образовању и васпитању и Закона о уџбеницима

Народна скупштина Републике Србије на Првој седници Другог редовног заседања у 2023. години, 26. октобра 2023. године донела је следеће …

Нови правилници: допуне плана и програма у основној школи; допуне плана и програма у гимназији и средњим стручним школама; правилници о степену и врсти образовања наставника и помоћних наставника у стручним школама- “Службени гласник РС – Просветни гласник” број 14/2023.

Објављен је “Службени гласник РС – Просветни гласник” број 14/2023. Листа прописа: ОСНОВНА ШКОЛА ПРАВИЛНИК о измени Правилника о плану …

Нови правилници: основно образовање – измене и допуне планова и програма; гимназије за ученике са посебним способностима (математика, информатика, физика) – планови и програми – Просветни гласник број 13/2023

Објављен је “Службени гласник РС – Просветни гласник” број 13/2023.Листа прописа: ПРАВИЛНИК о плану и програму наставе и учења гимназије …

Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања

Објављен је нови Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања. Правилник погледајте …

Нови правилници: степен и врста образовања наставника у основној школи; програм наставе општеобразовних предмета у стручним школама; допуне планова и програма у стручним школама; допуне каталога уџбеника Просветни гласници број 7/2023 и 8/2023

Објављени су нови бројеви Просветног гласника. Листу нових прописа погледајте испод. “Службени гласник РС – Просветни гласник” број 7/2023. ПРАВИЛНИК …

Нови правилници: средње стручно образовање – измене плана и програма, нови стандарди квалификација; допуна каталога уџбеника; измене и исправке Правилника о програму завршног испита

Објављени су нови Просветни гласници. “Службени гласник РС – Просветни гласник” број 5/2023. Листа прописа: ДОПУНА КАТАЛОГА уџбеника за први, …