Назив школе
Место Тутин
Број телефона 020/811-148
Гимназија Имејл школе gimnazijatutin@gmail.com
Директор Вахидин Рамичевић
Сајт школе
Место Тутин
Број телефона 020/811-160
Техничка школа Имејл школе tehtutin1@gmail.com
Директор Хајруш Хот
Сајт школе http://www.tehtutin.edu.rs/