Нови правилници: допуне плана и програма у основној школи; допуне плана и програма у гимназији и средњим стручним школама; правилници о степену и врсти образовања наставника и помоћних наставника у стручним школама- “Службени гласник РС – Просветни гласник” број 14/2023.

Објављен је “Службени гласник РС – Просветни гласник” број 14/2023. Листа прописа: ОСНОВНА ШКОЛА ПРАВИЛНИК о измени Правилника о плану …

Стручнo упутство за препознавање, подршку и праћење образовања и васпитања ученика и ученица сa изузетним/посебним способностима

Стручним упутством за препознавање, подршку и праћење образовања и васпитања ученика и ученица сa изузетним, односно посебним способностима желимо да …

Обилазак Шумарске школе, Дома ученика средњих школа, Пољопривредно-хемијске школе „Др Ђорђе Радић“ и Машинске техничке школе „14.октобар“ у Краљеву

Дана 06.09.2023. године настављен је обилазак школа на почетку школске године. Градоначелник града Краљева др Предраг Терзић, руководилац Школске управе …

Јавни позив за установе које остварују средње образовање и васпитање у Републици Србији за доделу финансијских средстава за унапређење рада ученичких задруга

Министарство просвете расписује јавни позив за подношење пријава за доделу финансијских средстава ради унапређења услова рада ученичких задруга установама које врше …