У циљу афирмација образовно-васпитног рада, постигнућа ученика и подизање квалитета образовања, за ученике основних и средњих школа, као ваннаставна активност, организују се такмичења и смотре.

Такмичења се одржавју на пет нивоа – школском, општинском, регионалном, републичком и мешународном, у складу са калнеднаром смотри и такмичења које објављује Министарство просвете за сваку школску годину.

Организаторе такмичења и смотри одређује министар календаром такмичења и смотри за сваку школску годину.

У циљу идентификације, праћења и подстицања ученика са изузетним, односно посебним способностима покренута је Платформа „Такмичари генерације“, на којој су истакнути успеси ученика на такмичењима републичких и међународних нивоа. Ова платформа представља базу података за даљу промоцију ученика, њихових резултата, самих такмичења, али и образовних политика које су усмерене на подстицање ученика да достижу максималне капацитете.

Календар такмичења и смотри

Основне школе

Средње школе

СТРУЧНО УПУТСТВО О ОРГАНИЗОВАЊУ ТАКМИЧЕЊА И СМОТРИ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ