Назив школе
Место Тутин
Број телефона 020/811-180
ОШ „Вук Караџић“ Имејл школе osvuk87@gmail.com
Директор Садета Насуфовић
Сајт школе http://www.osvuktutin.edu.rs/
 

 

Место Тутин
Број телефона 020/ 811-110
ОШ „Рифат Бурџевић – Тршо“ Имејл школе os.rbtrsotutin@gmail.com
Директор Фадил Хот
Сајт школе http://ostrsotutin.nasaskola.rs/
 

 

Место Тутин – Делимеђе
Број телефона 020/ 453-270
ОШ „25 Мај“ Имејл школе delimedze@hotmail.com
Директор Сафет Демировић
Сајт школе http://www.os25maj.edu.rs/
 

 

Место Тутин – Лескова
Број телефона 020/452- 554
ОШ „Ибрахим Бакић“ Имејл школе osleskova@yahoo.com
Директор Хивзо Вусљанин
Сајт школе
 

 

Место Тутин – Мојстир
Број телефона 020/620-076
ОШ „Алекса Ћилас – Бећо“ Имејл школе aleksadjbeco@yahoo.com
Директор Јусуф  Демић
Сајт школе
 

 

Место Тутин – Рибариће
Број телефона 020/821-110
ОШ „Мешa Селимовић“ Имејл школе osribarice@hotmail.com
Директор Шефкија Демировић
Сајт школе
 

 

Место Тутин – Црквине
Број телефона 020/5723-050
ОШ „Алекса Шантић“ Имејл школе asantic@live.com
Директор Сафет Тафиловић
Сајт школе osaleksasanticcrkvine.mojsajt.rs