Назив школе
Место Врњачка Бања
Број телефона 036/611-379
Гимназија Имејл школе gimnazija.vrnjackabanja@gmail.com
Директор Дојна Стодић
Сајт школе http://www.gvb.edu.rs/
 

 

Место Врњачка Бања
Број телефона 020/385-709
Угоститељско-туристичка школа Имејл школе ugostturskola@ptt.rs
Директор Јелена Чеперковић
Сајт школе http://www.uts.edu.rs/