Нови правилници: програм предмета Дигитални свет у 4. разреду ОШ, исправка плана наставе и учења у 1. разреду ОШ, нови стандарди квалификација у средњем стручном образовању

Објављен је “Службени гласник РС – Просветни гласник” број 1/2023. ОСНОВНА ШКОЛА ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о програму наставе и …