Назив школе
Место Нови Пазар
Број телефона 020/317-020
ОШ „Братство“ Имејл школе osbratstvonp@gmail.com
Директор Дејан Кулунџић
Сајт школе
Место Нови Пазар
Број телефона 020/385-709
ОШ „Вук Караџић“ Имејл школе vkaradzicnp@mts.rs
Директор Рафета Емровић
Сајт школе
Место Нови Пазар
Број телефона 020/317-458
ОШ „Рифат Бурџевић – Тршо“ Имејл школе trsonp@gmail.com
Директор Нусрет Зуковић
Сајт школе http://ostrsotutin.nasaskola.rs/
Место Нови Пазар
Број телефона 020/313-347
ОШ „Јован Јовановић – Змај“ Имејл школе jjzmajnp@ptt.rs
Директор Мерсија Хамзагић
Сајт школе http://www.jjzmajnp.edu.rs/
Место Нови Пазар
Број телефона 020/316-360
ОШ „Десанка Максимовић“ Имејл школе osdesankam@gmail.com
Директор Вилдана Ћурчић
Сајт школе http://osdm.info/
Место Нови Пазар
Број телефона 020/313-745
ОШ „Стефан Немања“ Имејл школе osstefannemanjanp@gmail.com
Директор Един Дугопољац
Сајт школе
Место Нови Пазар
Број телефона 020/5335-200
ОШ „Авдо Међедовић“ Имејл школе osselakovac@gmail.com
Директор Сафет Смаиловић
Сајт школе
Место Нови Пазар
Број телефона 020/383-130
ОШ „Мур“ Имејл школе osmurnp@gmail.com
Директор Хилмо Шабановић
Сајт школе  http://osmur.edu.rs/
Место Нови Пазар
Број телефона 020/384-873
ОШ „Ћамил Сијарић“ Имејл школе camilsijaric.np@gmail.com
Директор Хајрадин Селимовић
Сајт школе
Место Нови Пазар
Број телефона 020/5403-165
ОШ „Меша Селимовић“ Имејл школе os-mesaselimovic@hotmail.com
Директор Зоран Мутавџић
Сајт школе
Место Нови Пазар – Дежева
Број телефона 020-353-411
ОШ „Растко Немањић“ Имејл школе skoladezeva@mts.rs
Директор Голуб Видојевић
Сајт школе  http://rastkonemanjic.com/
Место Нови Пазар – Дојевиће
Број телефона 020/361-633
ОШ “ Халифа бин Заид Ал Нахјан“ Имејл школе dojevice@gmail.com
Директор Бесим Адиловић
Сајт школе http://osdojevicenp.rs/
Место Нови Пазар – Лукаре
Број телефона 020/433 – 493
ОШ „Јошаница“ Имејл школе osjosanica.np@gmail.com
Директор Назим Суљић
Сајт школе
Место Нови Пазар – Осаоница
Број телефона 020/351-393
ОШ „Доситеј Обрадовић“ Имејл школе odosaonica@yahoo.com
Директор Омер Шаховић
Сајт школе
Место Нови Пазар – Трнава
Број телефона 020/385-728
ОШ „Ђура Јакшић“ Имејл школе ostrnava@mts.rs
Директор Рамо Коца
Сајт школе https://djurajaksictrnava.edu.rs/
Место Нови Пазар
Број телефона 020/311-779
Музичка Школа „Стеван Мокрањац“ Имејл школе skola39@open.telekom.rs
Директор Славица Мојсиловић
Сајт школе ШОМО „Стеван Мокрањац“