Нови правилници: измене и допуне програма наставе и учења – гимназије за ученике са посебним способностима за биологију и хемију; степен и врста образовања наставника; допуне каталога уџбеника – Просветни гласник број 15/2022

Објављен је “Службени гласник РС – Просветни гласник” број 15/2022. ГИМНАЗИЈЕ ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о плану и …

Нови правилници: Измене завршног испита у основном образовању и васпитању; гимназија; средње стручно образовање; основна балетска школа – Просветни гласник број 14/2022

Објављен је “Службени гласник РС – Просветни гласник” број 14/2022. ОСНОВНА ШКОЛА ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о програму завршног испита …