Седиште Школске управе Краљево налази се у Краљеву, Трг Јована Сарића број 3.

Запослени:

Руководилац Школске управе:

Бојана Маринковић, тел: 036/308-707 mail: bojana.marinkovic@mpn.gov.rs

Просветни саветници:

Милош Лазовић тел: 036/308-733 mail: milos.lazovic@mpn.gov.rs
Наташа Симовић тел: 036/308-734 mail: natasa.simovic@mpn.gov.rs
Владан Сеизовић тел: 036/308-735 mail:vladan.seizovic@mpn.gov.rs

Саветник за финансијско-материјалне послове:

Тања  Славковић тел: 036/308-716  mail: finansije.tanja@gmail.com

Референт за стручно оперативне послове:

Александар Карапанџић тел:036/308-706 mail:sukraljevo@mpn.gov.rs