Назив дома
Место Краљево
Број телефона 036/352-663
Дом ученика средњих школа Имејл школе domucenika@gmail.com
Директор Драгутин Карановић
Сајт школе http://www.domkraljevo.rs/