Нови правилници: измене плана и програма наставе и учења за 1, 5, 6, 7. и 8. разред ОШ; измене правилника о степену и врсти образовања наставника у ОШ и основној музичкој школи; измене правилника о ближим условима за оснивање ПУ – Просветни гласник број 16/2022

Објављен је “Службени гласник РС – Просветни гласник” број 16/2022. ОСНОВНА ШКОЛА ПРАВИЛНИК о измени Правилника о плану наставе и …

Одржан састанак посвећен плану уписа у средње школе са директорима средњих школа и представницима јединица локалне самоуправе, НСЗ и РПК

Дана 27.12.2022. године у Свечаној сали Градске управе Града Краљева одржан је састанак, којем су присуствовали директори средњих школа са …

Водич за спречавање сегрегације у установама образовања и васпитања и предузимање мера за десегрегацију

Министарствo просвете je у сарадњи са међународним организацијама и организацијама цивилног друштва припремило Водич за спречавање сегрегације у установама образовања и …