Јавни позив за установе које остварују средње образовање и васпитање у Републици Србији за доделу финансијских средстава за унапређење рада ученичких задруга

Министарство просвете расписује јавни позив за подношење пријава за доделу финансијских средстава ради унапређења услова рада ученичких задруга установама које врше …

Објављен Годишњи план спољашњег вредновања образовно-васпитних установа за школску 2023/2024. годину

На сајту Министарства просвете објављен је Годишњи план спољашњег вредновања образовно-васпитних установа за школску 2023/2024. годину. ОШ „Рифат Бурџовић Тршо“, …

Нови правилници: степен и врста образовања наставника у основној школи; програм наставе општеобразовних предмета у стручним школама; допуне планова и програма у стручним школама; допуне каталога уџбеника Просветни гласници број 7/2023 и 8/2023

Објављени су нови бројеви Просветног гласника. Листу нових прописа погледајте испод. “Службени гласник РС – Просветни гласник” број 7/2023. ПРАВИЛНИК …

Министарство просвете упутило школама Смернице за организацију и реализацију образовно – васпитног рада у школској 2023/2024. години

Узимајући у обзир последице мајских трагедија, а како би се обезбедио континуитет у образовно-васпитном раду и достизање циљева образовања и …