Нови Правилник о дипломама за изузетан успех у основном образовању и васпитању

У Службеном гласнику РС, број 139 од 16. децембра 2022. објављен је нови Правилник о дипломама за изузетан успех у основном образовању и васпитању.

Погледајте нови Правилник о дипломама за изузетан успех у основном образовању и васпитању

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања