Одржан састанак посвећен дуалном образовању

У петак, 16.12.2022. године одржан је радни састанак посвећен развоју дуалног образовања на територији коју покрива Школска управа Краљево. Састанку су присуствовали др Габријела Грујић, директорка Канцеларије за дуално образовање и Национални оквир квалификација, мр Мирјана Ковачевић, руководилац Центра за едукацију, дуално образовање и образовне политике и директор Пословне академије ПКС, Звонко Туфегџић, директор Регионалне привредне коморе Моравичког и Рашког управног округа, Ивана Марковић, задужена за развој дуалног образовања у Регионалној привредној комори, Бојана Маринковић, руководилац Школске управе Краљево, Алекса Попадић, просветни саветник, Милош Лазовић, директор Машинско техничке школе „14. октобар“, Ана Шљеровић, наставник Угоститељско-туристичке школе са домом ученика, Врњачка Бања и Петар Вучетић, наставник Шумарске школе.

Кључне теме радног састанка односиле су се на дуално образовање, реализацију већ усвојених дуалних профила и укључивање компанија заинтересованих за дуално образовање. Током састанка су учесници састанка од др Габријеле Грујић, директорке Канцеларије за дуално образовање и Национални оквир квалификација добили корисне смернице за реализацију наставе по дуалном моделу и превазилажење идентификованих изазова, али и значајне информације о будућем развоју дуалног образовања у Републици Србији.

Мр Мирјана Ковачевић, руководилац Центра за едукацију, дуално образовање и образовне политике и директор Пословне академије ПКС показала је интересовање за реализацију већ потписаних уговора са компанијама укљученим у дуално образовање и могућности укључивања нових компанија.

Бојана Маринковић, руководилац Школске управе Краљево истакла је да ће дуални профили бити заступљени у Плану уписа у средње школе за школску 2023/2024. годину и да је Школска управа посвећена његовом даљем развоју.

Звонко Туфегџић, директор Регионалне привредне коморе Моравичког и Рашког управног округа и Ивана Марковић, задужена за развој дуалног образовања у Регионалној привредној комори изнели су своја искуства о сарадњи са компанијама које су заинтересоване или су већ укључене у дуални модел образовања.

Представници три школе које уписују ученике у образовне профиле по дуалном моделу: Милош Лазовић, директор Машинско техничке шкоел „14. октобар“, Ана Шљеровић, наставник Угоститељско-туристичке школе са домом ученика, Врњачка Бања и Петар Вучетић, наставник Шумарске школе поделили су искуства школа из којих долазе у вези са уписом ученика и учењу кроз рад.