Нови правилници: средње стручно образовање – Просветни гласник број 12/2022 и број 13/2022

“Службени гласник РС – Просветни гласник” број 12/2022.

“Службени гласник РС – Просветни гласник” број 13/2022.

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања