Одржан радни састанак поводом државне матуре

У петак, 18.11.2022. године одржан је радни састанак за представнике Школске управе Краљево, просветне саветнике и саветнике- спољне сараднике. Састанак су водиле Радмила Гошовић и Биљана Радовић.

Циљ састанка био је oснаживање просветних саветника и саветника – спољних сарадника за рад са школама у реализацији државне матуре. Теме састанка биле су: опште информације о државној матури, припрема и реализација државне матуре и улога школске управе у државној матури.

У радној атмосфери размотрене су кључне активности које треба да доведу до што успешније реализације државне матуре. Представљен је концепт и дате су основне инструкције које се тичу самог начина извођења државне матуре. Разматрало се и питање самих припрема и проналажење решења за што успешније спровођење читавог процеса. Школска управа Краљево је изразила спремност за реализацију испита државне матуре. Бројне су активности које би требало спровести са великом ефикасношћу, а у сарадњи са свим средњим стручним школама и Гимназијама. У циљу што боље припреме наставника и ученика и постизања што бољих резултата биће спроведене бројне обуке, где ће се разрешити све недоумице које се тичу државне матуре.