Усаглашавање форме образаца за планирање наставе у наредној школској години

Представници Школске управе Краљево и представници водитеља обука наставника 5. разреда основних школа и 1. разреда гимназија за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења одржали су састанак са стручним сарадницима  основних и средњих школа из Краљева, Рашке и Врњачке Бање 22.08.2018. године на тему: Усаглашавање форме образаца за планирање наставе у наредној школској години.