Припрема за почетак школске 2018/2019. године школа у Новом Пазару и Тутину

Просветни саветник Школске управе Краљево, Дарко Крсмановић  и саветник за материјално-финансијске послове одржали су састанак са директорима основних и средњих школа из Новог Пазара и Тутина 28.08.2018. године на тему: Припрема за почетак школске 2018/2019. године.

Саветник за материјално финансијске-послове, Тања Славковић је отворила састанак и након тога дала реч просветном саветнику који је упознао директоре са активностима у вези завршног испита у августовском року, препорукама за планирање образовно-васпитног рада у складу са новим програмима наставе и учења, стручним упутством о формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим школама за школску 2018/2019. годину, стручним упутством о поступку за добијање сагласности за организовање о/в рада за ученике на дужем кућном лечењу и болничком лечењу, уређењем рада школских библиотека, пројектом електронског вођења евиденција у основним и средњим школама, програмом „Основи безбедности деце“,  евиденцијама, оцењивањем изборних предмета, новим планом и програмом за први разред, кованицама за ученике генерације, пројектом „2000 дигиталних учионица“, реализацијом ваннаставних и ваншколских садржаја за време школских распуста и празника и осталим текућим питањима.

Након излагања и одговора на постављена питања, саветник за материјално-финансијске послове је присутнима објаснила начине комуникације  и процедуру око решавања проблема технолошких вишкова, а након тога вођен је конструктиван разговор са свим учесницима састанка о текућим питањима.