Нови правилници: евиденција и јавне исправе у предшколској установи, основној и средњој школи

У Службеном гласнику РС, број 102/2022 објављени су следећи прописи:

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања