Нова процедура уписа у први разред основне школе

Министарство просвете, науке и тенолошког развоја, у циљу поједностављења процедуре уписа у први разред основне школе у административном смислу, обезбедиће и пустиће у рад крајем фебруара нови софтвер путем којег ће у сарадњи са Министарством за државну и локалну самоуправу и Министарством унутрашњих послова обезбедити да се документа попут Извода из матичне књиге рођених и доказа о пријави пребивалишта за ученике прибављају електронским путем, у складу са Законом о електронској управи („Службени гласник РС“, број 27/18).

Родитељи, више неће бити у обавези да школи, приликом уписа ученика, достављају поменута документа у папирној форми, већ ће имати могућност да поднесу захтев да школа у њихово име наведена документа прибави електронским путем.

Родитељи, односно други законски заступници ученика, наведена документа моћи ће и даље по свом избору да достављају школи у папирној форми.