Анализа уписа у средње школе за школску 2023/2024. годину

ГРАД КРАЉЕВО, ОПШТИНA РАШКА И  ОПШТИНA ВРЊАЧКА БАЊА (https://mojasrednjaskola.gov.rs/HighSchoolEducationalProfiles?districtID=19&municipalityID=59)

Школе у којима је упис 100% (уписани сви ученици и нема слободних места):

– Музичка школа „Стеван Мокрањац“, Краљево

– Економско-трговинска школа, Краљево

– Медицинска школа, Краљево

Минималан број бодова за упис за одређене профиле/смерове (без уметничких, музичких и специјализованих одељења) у четворогодишњем школовању:

– Електро-саобраћајна техничка школа „Никола Тесла“, профил Електротехничар информационих технологија – 89.17

– Медицинска школа, Медицинска сестра – техничар – 85.94

– Медицинска школа, Физиотерапеутски техничар – 84.61

– Медицинска школа, Фармацеутски техничар – 84.49

– Електро-саобраћајна техничка школа „Никола Тесла“, профил Електротехничар рачунара –  81.68

– Медицинска школа, Медицинска сестра – васпитач – 80.14

– Медицинска школа, Козметички техничар – 76.47

– Електро-саобраћајна техничка школа „Никола Тесла“, профил Техничар друмског саобраћаја – 72.39

– Гимназија, Врњачка Бања, Природно – математички смер – 71.95

– Економско-трговинска школа, профил: Комерцијалиста – 69.29

– Економско-трговинска школа, профил: Финансијско – рачуноводствени техничар – 69.01

– Економско-трговинска школа, профил: Економски техничар – 68.60

– Средња школа „Краљица Јелена“, Рашка, профил: Економски техничар – 65.96

– Електро-саобраћајна техничка школа „Никола Тесла“, профил: Електротехничар енергетике – 64.06

– Гимназија, Краљево, Друштвено – језички смер – 62.44

– Машинска техничка школа „14. октобар“, профил: Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина – 62.19

– Угоститељско-туристичка школа са домом ученика, профил: Кулинарски техничар – 61.32

– Угоститељско-туристичка школа са домом ученика, профил: Туристички техничар- 60.34

Остале школе са другим образовним профилима и смеровима су испод наведених вредности.

Минималан број бодова за упис за одређене профиле/смерове (без уметничких, музичких и специјализованих одељења) у трогодишњем школовању:

– Електро-саобраћајна техничка школа „Никола Тесла“, профил: Возач моторних возила – 58.18

– Машинска техничка школа „14. октобар“, профил: Механичар моторних возила – 55.20

– Електро-саобраћајна техничка школа „Никола Тесла“, профил: Електричар – 52.05

– Пољопривредно-хемијска школа „Др Ђорђе Радић“, профил: Цвећар – вртлар – 49.12

– Електро-саобраћајна техничка школа „Никола Тесла“, профил: Електромонтер мрежа и постројења – 49.10

– Економско-трговинска школа, профил: Трговац – 46.47

Остале школе са другим образовним профилима су испод наведених вредности.

Максималан број бодова за упис за одређене профиле/смерове (без уметничких, музичких и специјализованих одељења):

– Гимназија, Краљево, Природно – математички смер – 100.80

– Гимназија, Врњачка Бања, Природно – математички смер – 98.25

– Електро-саобраћајна техничка школа „Никола Тесла““, профил: Електротехничар информационих технологија – 98.00

– Медицинска школа, профил: Медицинска сестра – техничар – 97.05

– Гимназија, Краљево, Општи тип – 96.00

– Медицинска школа, профил: Козметички техничар – 95.90

– Угоститељско-туристичка школа са домом ученика, профил: Туристички техничар – 94.40

– Гимназија, Врњачка Бања, Општи тип – 94.25

– Гимназија, Краљево, Друштвено – језички смер – 94.25

– Гимназија, Рашка, Природно – математички смер – 94.25

Остале школе са другим образовним профилима и смеровима су испод наведених вредности.

Због малог интересовања ученика, након расподеле ученика у првом и другом кругу, пет одељења није формирано и ученици су премештени у друге образовне профиле:

RSKRSD3H35S- Оператер основних грађевинских радова, Машинска техничка школа „14. октобар“, Краљево

RSKRSG4B19S-Техничар за ловство и рибарство, Шумарска школа, Краљево

RSKRSF3A28S- Месар, Пољопривредно-хемијска школа „Др Ђорђе Радић“, Краљево

RSRASB3D22S- Бравар – заваривач, Средња школа „Краљица Јелена“, Рашка

RSRASB3K07S- Конобар, Средња школа „Краљица Јелена“, Рашка