Пријемни испити у Музичкој школи „Стеван Мокрањац“ и гимназијама у Краљеву и Рашки

Пријемни испит у Музичкој школи „Стеван Мокрањац“ у Краљеву реализован је 19, 20. и 21. маја 2023. године.

Дана 20. маја у Гимназији у Краљеву и Гимназији у Рашки реализован је пријемни испит за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику, и то из математике.

Дана 21. маја у Гимназији Краљево реализован је пријемни испит за ученике са посебним способностима за математику, полагањем испита из математике.
Пријемни испити су спроведени у складу са Стручним упутством за спровођење уписа ученика у средњу школу и Календаром активности за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2022/2023. годину и уписа ученика у средњу школу за школску 2023/2024. годину.

Регуларност спровођења пријемних испита пратили су саветници- спољни сарадници и представници Школске управе Краљево, а просторије школа пре одржавања испита обишли су представници ПУ Краљево.