Нови правилници: средње стручно образовање – измене плана и програма, нови стандарди квалификација; допуна каталога уџбеника; измене и исправке Правилника о програму завршног испита

Објављени су нови Просветни гласници. “Службени гласник РС – Просветни гласник” број 5/2023. Листа прописа: ДОПУНА КАТАЛОГА уџбеника за први, …