Назив школе
Место Краљево
Број телефона 036/319-760
Гимназија Имејл школе gimnazija.kraljevo@gmail.com
Директор Радмила Мурганић, в.д.
Сајт школе http://www.gimnazijakraljevo.com/
Место Краљево
Број телефона 036/312-433
МТШ „14. октобар“ Имејл школе mtskv@mts.rs
Директор Милош Лазовић
Сајт школе https://mtskraljevo.wordpress.com/
Место Краљево
Број телефона 036/312-601
ЕСТШ “Никола Тесла“ Имејл школе estsnikolatesla@mts.rs
Директор Бранислав Мићовић
Сајт школе http://estsnikolatesla.edu.rs/
Место Краљево
Број телефона 036/352-332
Шумарска школа Имејл школе sumarska@gmail.com
Директор Зоран Николић
Сајт школе http://www.sumarska.edu.rs/
Место Краљево
Број телефона 036/382-047
Економско-трговинска школа Имејл школе etskkv@ptt.rs
Директор Драгана Пауновић
Сајт школе http://www.ets-kraljevo.edu.rs/
Место Краљево
Број телефона 036/382-548
Медицинска школа Имејл школе infomskv@tron.rs
Директор Биљана Бојанић
Сајт школе http://www.medinkv.edu.rs/
Место Краљево
Број телефона 036/359-888
ПХШ „Др Ђорђе Радић“ Имејл школе ratarica.direktor@gmail.com
Директор Светлана Младеновић
Сајт школе http://www.ratarica.edu.rs/
Место Краљево
Број телефона 036/321-872
МШ „ Стеван Мокрањац “ Имејл школе mokranjackv@gmail.com
Директор Биљана Мирјанић
Сајт школе https://mokranjac-kraljevo.com/
Место Краљево
Број телефона 036/326-700
Уметничка школа Имејл школе umetnicka@mts.rs
Директор Александра Поповић
Сајт школе http://www.umetnicka-kv.net/