Нови правилници: Просветни гласник број 10/2022 – гимназије за ученике са посебним способностима; средње стручно образовање

Објављен је “Службени гласник РС – Просветни гласник” број 10/2022. ГИМНАЗИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ПРАВИЛНИК о допуни Правилника …