Одржан састанак са директорима средњих школе

Дана 18.05.2023. године у Сали 2 Градске управе града Краљева одржан је састанак Школске управе Краљево са директорима средњих школа. Састанку су присуствовали руководилац и просветни саветници Школске управе Краљево, информатички координатор за Рашки управни округ и представници Полицијске управе Краљево.

Састанак је отворила Бојана Маринковић, руководилац Школске управе Краљево. Представници Полицијске управе Краљево Ивана Чингелић и Душан Пејковић упознали су директоре о новинама у поступању полиције и сарадњи са школама у вези са актуелним околностима. Мирољуб Сеничић, информатички координатор за Рашки управни округ подсетио је директоре средњих школа на до сада завршене активности у вези са пробном Државном матуром и предстојеће обавезе у вези са уписом.

Милош Лазовић, саветник- спољни сарадник Школске управе Краљево и директор Машинске техничке школа „14. октобар“, одржао је презентацију о проби Државне матуре, након које су директори имали прилику да у разговору са представницима Школске управе нађу одговоре на отворена питања. Просветни саветник Алекса Попадић подсетио је је директоре на активности које се спроводе у вези са пријемним испитима, на поступање у кризним ситуацијама, као и са препорукама за унапређење реализације пројекта „Обогаћени једносменски рад“. О осигурања квалитета рада установа говорио је просветни саветник Владан Сеизовић, који је директорима школа представио искуства и запажања просветних саветника из спољашњег вредновања и стручно-педагошког надзора, у циљу унапређивања рада школа у свим областима квалитета. Просветни саветник Наташа Симовић је упознала директоре са стручним упутством за организацију студијских путовања и обавезама школа у вези са овом врстом активности. Руководилац Школске управе Бојана Маринковић, на крају састанка, подсетила је на обавезе школе на поступање у складу са важећим законима и протоколима у свим ситуацијама насиља и поделила са присутнима још неке информације од значаја за успешан рад школа у предстојећем периоду.