Назив ПУ
Место Краљево
Број телефона 036/232-630
ПУ „Олга Јовичић Рита“ Имејл predskolska.ojr@gmail.com
Директор Марија Јовановић
Сајт http://www.predskolskaustanovakv.rs/
Место Врњачка Бања
Број телефона 036/611-344
ПУ „Радост“ Имејл decjivrticradost@open.telekom.rs
Директор Драгана Хаџи-Ристић
Сајт http://www.puradost.edu.rs/
Место Рашка
Број телефона 036/736-120
ПУ „Весело детињство“ Имејл puveselodetinjstvo.direktor@gmail.com
Директор Виолета Кнежевић
Сајт https://puveselodetinjstvo.rs/
Место Нови Пазар
Број телефона 020/510-0136
ПУ „Младост“ Имејл p.u.mladost@hotmail.com
Директор Сабина Хоћанин
Сајт
Место Тутин
Број телефона 020/810-494
ПУ „Хабиба Сточевић“ Имејл vrtic_has@yahoo.com
Директор Сабахета Мушина
Сајт