Назив школе    
  Место Нови Пазар
  Број телефона 020/317-020
ОШ „Братство“ Имејл школе osbratstvonp@gmail.com
  Директор Дејан Кулунџић
  Сајт школе  
     
  Место Нови Пазар
  Број телефона 020/385-709
ОШ „Вук Караџић“ Имејл школе vkaradzicnp@mts.rs
  Директор Амел Халиловић
  Сајт школе  
     
  Место Нови Пазар
  Број телефона 020/317-458
ОШ „Рифат Бурџевић – Тршо“ Имејл школе trsonp@gmail.com
  Директор Нусрет Зуковић
  Сајт школе http://ostrsotutin.nasaskola.rs/
     
  Место Нови Пазар
  Број телефона 020/313-347
ОШ „Јован Јовановић – Змај“ Имејл школе jjzmajnp@ptt.rs
  Директор Халил Бачевац
  Сајт школе http://www.jjzmajnp.edu.rs/
     
  Место Нови Пазар
  Број телефона 020/316-360
ОШ „Десанка Максимовић“ Имејл школе osdesankam@gmail.com
  Директор Вилдана Ћурчић
  Сајт школе http://osdm.info/
     
  Место Нови Пазар
  Број телефона 020/313-745
ОШ „Стефан Немања“ Имејл школе osstefannemanjanp@gmail.com
  Директор Един Дугопољац
  Сајт школе  
     
  Место Нови Пазар
  Број телефона 020/5335-200
ОШ „Авдо Међедовић“ Имејл школе osselakovac@gmail.com
  Директор Сафет Смаиловић
  Сајт школе  
     
  Место Нови Пазар
  Број телефона 020/383-130
ОШ „Мур“ Имејл школе osmurnp@gmail.com
  Директор Хилмо Шабановић
  Сајт школе  http://osmur.edu.rs/
     
  Место Нови Пазар
  Број телефона 020/384-873
ОШ „Ћамил Сијарић“ Имејл школе camilsijaric.np@gmail.com
  Директор Хајрадин Селимовић
  Сајт школе  
     
  Место Нови Пазар
  Број телефона 020/5403-165
ОШ „Меша Селимовић“ Имејл школе os-mesaselimovic@hotmail.com
  Директор Зоран Мутавџић
  Сајт школе  
     
  Место Нови Пазар – Дежева
  Број телефона 020-353-411
ОШ „Растко Немањић“ Имејл школе skoladezeva@mts.rs
  Директор Голуб Видојевић
  Сајт школе  http://rastkonemanjic.com/
     
  Место Нови Пазар – Дојевиће
  Број телефона 020/361-633
ОШ “ Халифа бин Заид Ал Нахјан“ Имејл школе dojevice@gmail.com
  Директор Бесим Адиловић
  Сајт школе http://osdojevicenp.rs/
     
  Место Нови Пазар – Лукаре
  Број телефона 020/433 – 493
ОШ „Јошаница“ Имејл школе osjosanica.np@gmail.com
  Директор Назим Суљић
  Сајт школе  
     
  Место Нови Пазар – Осаоница
  Број телефона 020/351-393
ОШ „Доситеј Обрадовић“ Имејл школе odosaonica@yahoo.com
  Директор Омер Шаховић
  Сајт школе  
     
  Место Нови Пазар – Трнава
  Број телефона 020/385-728
ОШ „Ђура Јакшић“ Имејл школе ostrnava@mts.rs
  Директор Рамо Коца
  Сајт школе https://djurajaksictrnava.edu.rs/
     
  Место Нови Пазар
  Број телефона 020/311-779
Музичка Школа „Стеван Мокрањац“ Имејл школе skola39@open.telekom.rs
  Директор Славица Мојсиловић
  Сајт школе ШОМО „Стеван Мокрањац“