Назив школе
Место Врњачка Бања
Број телефона 036/611-440
ОШ „Попински борци“ Имејл школе ospborci@gmail.com
Директор Снежана Влајковић
Сајт школе http://ospopinskiborci.edu.rs/
Место Врњачка Бања – Вранеши
Број телефона 036/5466-105
ОШ „Бранко Радичевић“ Имејл школе osvranesi@mts.rs
Директор Срећко Ваљар
Сајт школе http://osbrankoradicevic.net/
Место Врњачка Бања – Врњци
Број телефона 036/631-468
ОШ „Младост“ Имејл школе osmladostvb@mts.rs
Директор Игор Дрманац
Сајт школе http://www.osmladostvrnjci.edu.rs/
Место Врњачка Бања – Ново Село
Број телефона 036/631-825
ОШ „Бане Миленковић“ Имејл школе osbanemilenkovic@mts.rs
Директор Александар Цветљанин
Сајт школе http://www.osbanemilenkovic.edu.rs/