Нови правилници: гимназије за ученике са посебним способностима за филолошке науке; гимназије за ученике са посебним способностима за сценску и аудио-визуелну уметност – Просветни гласник број 12/2023

Објављен је “Службени гласник РС – Просветни гласник” број 12/2023. Листа прописа: ПРАВИЛНИК о плану и програму наставе и учења …

Нови правилници: степен и врста образовања наставника у основној школи; програм наставе општеобразовних предмета у стручним школама; допуне планова и програма у стручним школама; допуне каталога уџбеника Просветни гласници број 7/2023 и 8/2023

Објављени су нови бројеви Просветног гласника. Листу нових прописа погледајте испод. “Службени гласник РС – Просветни гласник” број 7/2023. ПРАВИЛНИК …

Смернице за реализацију факултативног предмета – Основе система одбране Републике Србије

Министарство просвете упутило је данас средњим школама Смернице за реализацију факултативног предмета – Основе система одбране Републике Србије. Факултативни предмет …