Пројекат „Играмо се и учимо, са Теслом се дружимо“

Компанија Pertini Toys уз подршку Министарства просвете Републике Србије у 2023. години започела је  реализацију пилот пројекта „Играмо се и учимо, са Теслом се дружимо”.

Циљ овог  пилот пројекта је  развијање међупредметних компетенција ученика и јачање професионалних компетенција наставника за примену тематског приступа у настави и учењу. У оквиру пројекта уочава се интегрисано повезивање и организација садржаја из различитих предмета, програма и ваннаставних активности у оквиру централне теме „Играмо се и учимо, са Теслом се дружимо”, а у циљу интердисциплинарног сагледавања значаја Николе Тесле и његовог стваралаштва.

Реализација тематске наставе у оквиру пројекта усмерена је  на истраживање, проучавање и унапређивање постојећих знања ученика о животу и научним открићима и проналасцима Николе Тесле и њиховој примени у свакодневном животу. Остваривање циља наведених активности  реализује се кроз примену и коришћење едукативно-дидактичке игре „Тесла-потрага за проналасцима”.

Циљне групе биле  су основне школе на територији Републике Србије, ученици четвртог разреда и њихови учитељи, стручни сарадници, директори, представници Тима за развој међупредметних компетенције и предузетништва.

Учесници овог пројекта на територији Школске управе Краљево биле су ОШ „Младост“, Врњци, ОШ „Рашка“, Рашка, ОШ „Браћа Вилотијевић“, ОШ „Димитрије Туцовић“ и ОШ „Вук Караџић“, Краљево.

Централни део пројекта био је квиз који је одржан 22. маја у Основној школи „Вук Караџић“.

Знање о животу и раду Николе Тесле показало је пет екипа, ученика четвртог разреда  школа учесница пројекта. Питања квиза била су заступљена на различитим нивоима, а борба је била неизвесна до самог краја. Ученици који су показали највише знања, али који су уједно били и најбржи у давању одговора били су четвртаци ОШ „Браћа Вилотијевић“. Друго место заузели су ученици ОШ „Младост“, а треће ОШ „Димитрије Туцовић“.

Поред усвајања нових садржаја, показивања такмичарског духа, ученици су време провели у лепој атмосфери и  дружењу  кроз игру помоћу  едукативно-дидактичког средства  „Тесла-потрага за проналасцима”.

Победничка екипа ученика ОШ „Браћа Вилотијевић“ у следећем кругу такмичења показаће своје знање и надметаће се са победничким екипама осталих школских управа.

Желимо им много среће у даљем такмичењу!