Одржан састанак посвећен плану уписа у средње школе са директорима средњих школа и представницима јединица локалне самоуправе, НСЗ, РПК и БНВ у Новом Пазару

Дана 17.01.2023. године у Свечаној сали Градске управе Новог Пазара одржан је састанак, којем су присуствовали директори средњих школа са …

Нови правилници: измене плана и програма наставе и учења за 1, 5, 6, 7. и 8. разред ОШ; измене правилника о степену и врсти образовања наставника у ОШ и основној музичкој школи; измене правилника о ближим условима за оснивање ПУ – Просветни гласник број 16/2022

Објављен је “Службени гласник РС – Просветни гласник” број 16/2022. ОСНОВНА ШКОЛА ПРАВИЛНИК о измени Правилника о плану наставе и …