Седиште Школске управе Краљево налази се у Краљеву, Трг Јована Сарића број 3.

Запослени:

Руководилац Школске управе:

Бојана Маринковићтел: 036/308-707mail:bojana.marinkovic@mpn.gov.rs 

Просветни саветници:

Наташа Симовићтел: 036/308-734mail: natasa.simovic@mpn.gov.rs
Владан Сеизовићтел: 036/308-735mail: vladan.seizovic@mpn.gov.rs
Алекса Попадићтел: 036/308-733mail: aleksa.popadic@mpn.gov.rs
Љиљана Ракићтел: 036/308-733mail: ljiljana.rakic@mpn.gov.rs

Референт за стручно-оперативне послове:

Александар Карапанџић тел: 036/308-706mail:sukraljevo@mpn.gov.rs

Саветник за финансијско-материјалне послове:

Тања  Славковић  тел: 036/308-716mail: finansije.tanja@gmail.com

Просветни инспектори:

Светлана Филиповићтел: 036/308-714mail:svetlana.filipovic@mpn.gov.rs
Игор Станишићтел: 036/308-714mail:igor.stanisic@mpn.gov.rs