Седиште Школске управе Краљево налази се у Краљеву, Трг Јована Сарића број 3.

Запослени:

Руководилац Школске управе:

Бојана Маринковић

тел: 036/308-707

mail:bojana.marinkovic@mpn.gov.rs 

Просветни саветници:

Наташа Симовић

тел: 036/308-734

mail: natasa.simovic@mpn.gov.rs

Владан Сеизовић

тел: 036/308-735

mail: vladan.seizovic@mpn.gov.rs

Алекса Попадић

тел: 036/308-733

mail: aleksa.popadic@mpn.gov.rs

Љиљана Ракић

тел: 036/308-733

mail: ljiljana.rakic@mpn.gov.rs

Саветник за финансијско-материјалне послове:

Тања  Славковић  

тел: 036/308-716

mail: finansije.tanja@gmail.com

Референт за стручно-оперативне послове:

Александар Карапанџић 

тел: 036/308-706

mail:sukraljevo@mpn.gov.rs