Нови правилници: Просветни гласник број 07/2022 – Допуне програма за 3. разред ОШ (дигитални свет); Допуне плана и програма у средњем стручном образовању

Нови подзаконски акти –  Просветни гласник број 07/2022 ОСНОВНА ШКОЛА ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о програму наставе и учења за …