Назив школе
Место Краљево
Број телефона 036/314-330
ОШ „IV краљевачки батаљон“ Имејл школе bataljonkv@gmail.com
Директор Марина Вучинић
Сајт школе http://www.bataljon.rs/
Место Краљево
Број телефона 036/359 -630
ОШ „Браћа Вилотијевић“ Имејл школе osbracavilotijevickv@gmail.com
Директор Славица Симовић
Сајт школе http://osbracavilotijevic.edu.rs/
Место Краљево
Број телефона 036/379-700
ОШ „Вук Караџић“ Имејл школе osvukkaradzic.kv@mts.rs
Директор Милена Брковић
Сајт школе http://osvukkaradzickv.edu.rs/
Место Краљево
Број телефона 036/333-669
ОШ „Димитрије Туцовић“ Имејл школе dimitrijekv@gmail.com
Директор Драгана Ђуровић
Сајт школе https://osdimitrijetucovic.wordpress.com/
Место Краљево
Број телефона 036/381-131
ОШ „Јово Курсула“ Имејл школе osjovokursula@gmail.com
Директор Ивица Милинковић
Сајт школе http://jovokursula.nasaskola.rs/
Место Краљево
Број телефона 036/379-400
ОШ „Свети Сава“ Имејл школе office.ssava@gmail.com
Директор Звонко Љубисављевић
Сајт школе http://www.skolasvetisava.edu.rs/
Место Краљево
Број телефона 036/314-296
ОШ „Светозар Марковић“ Имејл школе svetmark.kv@gmail.com
Директор Драгана Лазовић
Сајт школе https://ossvetozarmarkovic.wordpress.com/
Место Краљево
Број телефона 036/359-660
ОШ „Чибуковачки партизани“ Имејл школе os_cibukovac@mts.rs
Директор Kaтарина Здравковић
Сајт школе http://www.oscibukovackipartizani.edu.rs/
Место Краљево – Адрани
Број телефона 036/841-223
ОШ „Драган Маринковић“ Имејл школе osdraganmarinkovic@mts.rs
Директор Наташа Степић
Сајт школе http://osadrani.edu.rs/
Место Краљево – Витановац
Број телефона 036/5871-587
ОШ „Милунка Савић“ Имејл школе osvitanovac@gmail.com
Директор Данијела Стефановић
Сајт школе http://osmilunkasavic.edu.rs/
Место Краљево – Витковац
Број телефона 036/5873-566
ОШ „Бранко Радичевић“ Имејл школе osvitkovac@gmail.com
Директор Зорана Андрић
Сајт школе
Место Краљево – Врба
Број телефона 036/865-336
ОШ „Доситеј Обрадовић“ Имејл школе osvrba@tron-inter.net
Директор Светлана Филиповић
Сајт школе http://osdositejobradovicvrba.weebly.com/
Место Краљево – Годачица
Број телефона 036/5877-110
ОШ „Олга Милутиновић“ Имејл школе osolgamilutino@gmail.com
Директор Снежана Јовановић
Сајт школе
Место Краљево – Жича
Број телефона 036/5817-317
ОШ „Живан Маричић“ Имејл школе zicaskola@gmail.com
Директор Jeлена Стефановић
Сајт школе http://www.oszivanmaricic.edu.rs/
Место Краљево – Конарево
Број телефона 036/821-993
ОШ „Ђура Јакшић“ Имејл школе osdjurajaksic.kv@mts.rs
Директор Славица Плањанин
Сајт школе http://djurajaksic.org.rs/
Место Краљево – Лађевци
Број телефона 036/851-448
ОШ „Драган Ђоковић Уча“ Имејл школе dragandjokovicuca@mts.rs
Директор Јелена Трнавац
Сајт школе
Место Краљево – Роћевићи
Број телефона 036/825-296
ОШ „Јован Дучић“ Имејл школе osrocevici@gmail.com
Директор Миливоје Поповић
Сајт школе http://osjdrocevici.weebly.com/
Место Краљево – Самаила
Број телефона 036/5882-002
ОШ „Петар Николић“ Имејл школе skola.samaila@gmail.com
Директор Милан Генчевић
Сајт школе http://www.skolasamaila.edu.rs/
Место Краљево – Сирча
Број телефона 036/5446-220
ОШ „Јован Цвијић“ Имејл школе jcsirca1893@gmail.com
Директор Иван Радосављевић
Сајт школе http://jcsirca.nasaskola.rs/
Место Краљево – Студеница
Број телефона 036/5436-450
ОШ „Стефан Немања“ Имејл школе os.stefannemanja@mts.rs
Директор Срећко Дражовић
Сајт школе
Место Краљево – Ушће
Број телефона 036/5430-055
ОШ „Милун Ивановић“ Имејл школе milunskola @yahoo.com
Директор Силвана Васић
Сајт школе https://osmilunivanovic.wordpress.com/
Место Краљево
Број телефона 036/315-242
ШОСО „Иво Лола Рибар“ Имејл школе ilribar_kv@mts.rs
Директор Биљана Мандић Димитријевић
Сајт школе