Нови правилници: Измене и допуне Правилника о плану и програму наставе и учења гимназијa за ученике са посебним способностима (Просветни гласник број 2/2024)

Објављен је “Службени гласник РС – Просветни гласник” број 2/2024. Листа прописа: ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о плану …

Нови правилници о оцењивању ученика у установама основног и средњег образовања и васпитања и о друштвено-корисном раду

Министарство просвете објавило је нове правилнике о оцењивању ученика у установама основног и средњег образовања и васпитања, као и Правилник …

Одржан састанак посвећен плану уписа у средње школе са директорима средњих школа и представницима јединица локалне самоуправе, НСЗ, РПК и БНВ у Рашки

Дана 13.02.2024. године у Свечаној сали Средње школе „Краљица Јелена“ у Рашки одржан је састанак, којем су присуствовали директори средњих …

еВежбаоница

Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, у сарадњи са Е-управом и стручњацима …

Нови правилници: Правилници о оцењивању ученика у основној и средњој школи; Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада

У Службеном гласнику број 10/2024 објављени су нови правилници: Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању: 10/2024-51 Правилник …