Почиње спровођење Пилот пројекта „Свако дете има право да одраста здраво“

Министарка просвете проф. др Славица Ђукић Дејановић изјавила је данас  на представљању Пилот пројекта „Свако дете има право да одраста здраво“ у  Дому Народне скупштине, да ће се овај пројекат реализовати у школској 2023/2024. години у 95 школа, односно у 73 основне и 22 средње школе, које остварују једносменски рад на територији читаве Србије.

Прецизирала је да ће се додатни часови физичког и здравственог васпитања одвијати за око 5.000 ученика у 194 одељења, од чега је 172 одељења основних школа и 22 одељења средњих школа.

Меморандум о сарадњи  у оквиру овог Пилот пројекта потписали су Министарство просвете, Министарство здравља и Министарство спорта, свако у домену своје надлежности.

Министарка је истакла да развој психофизичких способности и неговање здравих стилова живота уз активно укључивање ученика, треба да допринесу  развоју позитивних људских вредности код ученика, унапређивању односа заснованих на међусобном поштовању и  сарадњи и солидарности уз уважавање различитости.

Додала је и да је Стратегијом развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године, Акционим планом и законима, истакнут значај физичког и здравственог васпитања деце и ученика.

Она је навела да се наставa физичког и здравственог васпитања, реализује се  у свим школама у Републици Србији  као обавезни предмет, који је прописан планом и програмом наставе и учења.

Kонцепција физичког и здравственог васпитања не заснива се само на физичком васпитању као обавезном предмету, већ на јединству часовних, ванчасовних и ваншколских активности. Зато школе, поред редовне наставе, слободних наставних активности и изборног програма, односно обавезних делова школских програма, реализују и друге програме у намери да одговоре на специфична интересовања својих ученика“, рекла је министарка и додала да је један од тих програма и овај пројекат.

Наша визија развоја образовања и васпитања јесте у томе да обезбеди квалитетно образовање за постизање пуног потенцијала сваког детета, младе и одрасле особе у Републици Србији, и радићемо на томе, јер свако дете има право да одраста здраво и зато желим успешан рад на задовољсто свих“, закључила је она.

Представљању пројекта присуствовали су директори и наставници физичког и здравственог васпитања из школа у којима ће се реализовати .

Министарка здравља Даница Грујичић навела је да је ресорно министарство одредило домове здравља према територијалној надлежности да организују тимове, који ће се састојати од педијатра, лекара спортске медицине и медицинске сестре, а који ће спроводити систематске прегледе у свим школама које су обухваћене пилот пројектом.

Министар омладине и спорта Зоран Гајић изразио је задовољство што ресорно министарство заједно са Министарством просвете и Министарством здравља реализује пилот пројекат.

Министраство спорта ће третирати спорт као интегралну целину која се састоји из три дела, где је први и основни део  физичко васпитање, како у млађем тако и у старијем школском узрасту. Свесни смо да сви спортски резулатати потичу од првог корака, а то је физичко васпитање које се остварује у настави физичког васпитања у основним и средњим школама, као и ванаставним активностима“, рекао је Гајић.

Председник Скупштине Србије Владимир Орлић је навео да је у самом називу пројекта јасно да је усмерен ка деци и да је циљ да обезбеди боље услове, како би деца одрастала здравије

Фото ТАНЈУГ

Извор вести: Министарство просвете