Нови правилници: гимназије за ученике са посебним способностима за филолошке науке; гимназије за ученике са посебним способностима за сценску и аудио-визуелну уметност – Просветни гласник број 12/2023

Објављен је “Службени гласник РС – Просветни гласник” број 12/2023.

Листа прописа:

Извор: ЗУОВ