Резултати првог круга расподеле у Краљеву

У Краљеву, у првом кругу распоређено је 1142 ученика, 88,66% од планираног броја (планирано је било 1288 места).

У четворогодишње образовне профиле уписано је укупно 935 ученика, 88,88% од планираног броја (планирано је било 1052 места), од чега у гимназије 203 ученика, 90,62% од планираног (квота 224).

У трогодишње образовне профиле уписано је 207 ученика, 87,71% од планираног броја (квота 236).

За други круг је преостало 146 места. Од преосталих места, 29 је у трогодишњим профилима, док је 117 у четворогодишњим профилима (21 гимназија).

Слободна места после првог круга расподеле