Решења теста из српског/матерњег језика

Ученици осмог разреда у основним школама полагали су тест из српског/матерњег језика у оквиру завршног испита.

Решења данашњег теста можете погледати у наставку:

Упутство за оцењивање теста из српског језика

Упутство за оцењивање теста из албанског језика

Упутство за оцењивање теста из босанског језика

Упутство за оцењивање теста из бугарског језика

Упутство за оцењивање теста из мађарског језика

Упутство за оцењивање теста из румунског језика

Упутство за оцењивање теста из русинског језика

Упутство за оцењивање теста из словачког језика

Упутство за оцењивање теста из хрватског језика

Упутство за оцењивање теста из српског језика Брајево писмо

Упутство за оцењивање теста из мађарског језика – ФООО

Упутство за оцењивање теста из српског језика – ФООО