Објављени резултати првог круга расподеле

Увид у резултате расподеле ауторизовани корисници могу остварити на страници „За пријављене кориснике“, у секцији „Основне информације“.

Неауторизовани корисници увид у резултате расподеле могу остварити на страници „Подаци о ученицима“, уносом десетоцифреног идентификационог броја ученика.

Такође, од 3. јула подносе се пријаве за упис у средње школе. Пријаве ће моћи да се поднесу преко портала (осим за упис у музичке и балетске школе), као и непосредно у школи.

https://www.mojasrednjaskola.gov.rs/Students