Одржан састанак са директорима школа и представницима Министарства унутрашњих послова

Дана 08.12.2022. године у сали 2 Градске управе Града Краљева одржан је састанак, којем су присуствовали директори основних и средњих школа са територије Града Краљева и општина Врњачка Бања и Рашка, руководилац и просветни саветници Школске управе Краљево и представници Министарства унутрашњих послова.
Тема састанка била је је вршњачко насиље. Састанак је отворила Бојана Маринковић, руководилац Школске управе Краљево. Представници МУП-а (Ивана Чингелић и Јовица Дошић) представили су анализу стања безбедности у школама од почетка школске године, као и превентивне активности планиране за наредни период. Просветни саветник Владан Сеизовић подсетио је директоре школа на обавезу поступања установе у складу са Посебним протоколом за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама, као и на неопходност сарадње школа са свим циљним групама (ученицима, родитељима, запосленима) и реализацију превентивних активности. На крају радног састанка најављена су два наредна састанка која ће се одржати до краја децембра ове године, како би се прецизирале активности, усмерене на превенцију вршњачког насиља и подизање нивоа безбедности у основним и средњим школама.