Одржан састанак са директорима основних школа и супервизорима на завршном испиту

Дана 14.06.2023. године у Свечаној сали Градске управе у Краљеву одржан је састанак Школске управе Краљево са директорима основних школа и супервизорима на завршном испиту. Састанку су присуствовали руководилац и просветни саветници Школске управе Краљево, информатички координатор за Рашки управни округ и представници Полицијске управе Краљево.

Састанак је отворила Бојана Маринковић, руководилац Школске управе Краљево. Представници Полицијске управе Краљево, на челу са Бојаном Грујићем, начелником Одељења Полицијске управе Краљево упознали су директоре са поступањем полиције и сарадњи са школама у данима када се одржава завршни испит.

Просветни саветник Алекса Попадић упознао је директоре и супервизоре са свим активностима које се спроводе како би школе успешно реализовале завршни испит. Наглашена је важност поштовања свих процедура из Стручног упутства за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2022/2023. годину, истакнута одговорност директора, а предочене су и обавезе дежурних наставника и супервизора. Присутни директори и супервизори поделили су са присутним дилеме у вези са конкретним процедурама и обавезама учесника завршног испита, те добили прецизне одговоре. Алекса Попадић говорио је и годишњем извештавању о реализацији пројекта „Обогаћени једносменски рад“.

Мирољуб Сеничић, информатички координатор за Рашки округ, подсетио је директоре основних школа на до сада завршене активности и предстојеће обавезе до завршног испита, које се односе на распоређивање дежурних наставника и супервизора, нагласио важност ажурног праћења дописа које шаље школама и благовременог реаговања на њих.

Просветни саветник Љиљана Ракић упознала је присутне директоре са Платформом за превенцију насиља над децом „Чувам те“, улогама у систему, обавезама руководиоца и надлежних у школи да поступају по пријавама, захтевима и предметима.

Просветни саветник Наташа Симовић говорила је о раду Здравствене комисије при Окружној уписној комисији и подсетила директоре да са одељењским старешинама осмог разреда још једном провере да ли су се сви ученици са здравственим сметњама обратили Окружној уписној комисији.

Руководилац Школске управе, Бојана Маринковић, при крају састанка, упознала је присутне са Видовданском наградом, коју ће Град Краљево први пут ове године поделити ученицима школа из Краљева који су освојили места на републичким и међународним такмичењима. Бојана Маринковић поделила је са присутнима још неке информација од значаја за успешан рад школа у предстојећем периоду, а затим и одговорила на питања која су имали поједини директори. Током састанка су директорима школа подељени и Протоколи о поступању у школи са ученицима оболелим од дијабетеса, који је израдило Министарство здравља.