Нови правилници: средње стручно образовање – измене плана и програма, нови стандарди квалификација; допуна каталога уџбеника; измене и исправке Правилника о програму завршног испита

Објављени су нови Просветни гласници.

“Службени гласник РС – Просветни гласник” број 5/2023.

Листа прописа:

“Службени гласник РС – Просветни гласник” број 4/2023.

Листа прописа:

Извор: ЗУОВ