Трибина на тему запошљавања младих

Филијала за запошљавање Краљево у сарадњи са Школском управом Краљево организовала је трибину на тему запошљавања младих.

Трибина је намењена средњошколцима који се припремају за даље образовање или запошљавање. Трибина је обухватила три тематска дела (целине):

  • запошљавање младих – број и структура младих и незапослених на евиденцији Филијале за запошљавање Краљево, перспективна занимања
  • Планирање каријере и професионална оријентација
  • Млади и предузетништво