Скуп просветних саветника у Виминацијуму

На тродневном заједничком раду просветних саветника и руководилаца школских управа посвећеном унапређивању методологије спољашњег вредновања рада установа који је одржан у Центру Виминацијум у периоду 30.01.2019. – 01.02.2019. године учествовали су  руководилац и сви просветни саветници Школске управе Краљево.

У заједничком раду учествовали су и представници Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.