Састанак са директорима основних школа и супервизорима на завршном испиту

Дана 10.06.2023. године у Сали 1 Градске управе у Краљеву одржан је састанак Школске управе Краљево са директорима основних школа са територије града Краљева и општина Рашка и Врњачка Бања и супервизорима на завршном испиту. Састанку су присуствовали руководилац и просветни саветници Школске управе Краљево, информатички координатор за Рашки управни округ и представници Полицијске управе Краљево.

Састанак је отворила Бојана Маринковић, руководилац Школске управе Краљево.

Представници Полицијске управе Краљево, Ивана Зантић и Никола Ромчевић, упознали су директоре са поступањем полиције и сарадњи са школама у данима када се одржава завршни испит.

Просветни саветник Наташа Симовић говорила је о раду Здравствене комисије при Окружној уписној комисији.

Просветни саветник Алекса Попадић упознао је директоре и супервизоре са свим процедурама које се спроводе како школе треба са доследно спроведу како би успешно реализовале завршни испит. Истакнут је значај важност поштовања Стручног упутства за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2023/2024. годину, наглашена одговорност директора, а набројане су и обавезе дежурних наставника и супервизора.

Мирољуб Сеничић, информатички координатор за Рашки округ, подсетио је директоре основних школа на до сада завршене активности и предстојеће обавезе до завршног испита, које се односе на распоређивање дежурних наставника и супервизора, нагласио важност ажурног праћења дописа које шаље школама и благовременог реаговања на њих.

Просветни саветник Владан Сеизовић говорио је о раду Скенинг центра и и указао на досадашња искуства, како би до скенинг центра испитни материјал стигао на прописан начин.

Руководилац Школске управе, Бојана Маринковић подсетила је директоре школа да са одељењским старешинама осмог разреда још једном провере да ли су се сви ученици са здравственим сметњама, а посебно тежим обољењима, обратили Окружној уписној комисији. Бојана Маринковић поделила је са присутнима још неке информације значајне за успешан рад школа у предстојећем периоду, а затим и одговорила на питања која су имали поједини директори и нагласила неопходност поштовања свих прописаних процедура.

Просветни саветник Љиљана Ракић позвала је саветнике- спољне сараднике да доставе извештаје о раду и преузму уговоре о ангажовању.

Састанак су медијски пропратиле РТВ Краљево и ТВ Мелос.